|

Интервју со Николина Лозановска – Советник за социјална, здравствена и детска заштита

Социјалите проблеми и прашања во суштина се најбитните прашања во секоја општина.

Кога разговарате со граѓаните,  секогаш ќе кажат што е она што на социјален аспект, може да им пружи општината и државата.

Советникот за социјална, здравствена и детска заштита Николина Лозановска, интервјуто го започна со одговор на следните прашања

Што е она што општина Новаци во рамки на регулатива им нуди на граѓаните за подобрување на животот?

  • Општина Новаци како рурална општина припаѓа на меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Битола, но за да им излеземе во пресрет, да ги олеснеме можностите на населението и да им обезбедеме подобар пристап имаме отворено подрачна  канцеларија во општина Новаци.  
  • Пред се имаме ставено акцент на социјалната превенција со цел да се мапираат и да се опфатат оние лица кои се во социјален ризик и се соочуваат со социјални потешкотии. Во таа насока општина Новаци организира едукативни настани…

Повеќе за оваа тема во видеото.

Слични Објави