| |

Интервју со Маргарита Груевска – претседателка на советот на општина Могила

Во интервјуто со претседателката на советот на општина Могила, Маргарита Груевска, разговараме со какви подзаконски акти, норми и правила да се подобри улогата на советот и да се стекне доверба кај граѓаните. Се поставува прашање дали со награди или казни може да се стимулира работата на советниците во општина и најважно како се раководи со советот на општината? Повеќе за ова тема погледнете во видеото

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Во продолжените, научете нешто повеќе за работата на претседателот на советот.

Претседател на советот се бира со гласање по сите предлози на советниците и може да има и повеќе „круга“ гласање, додека не останат само двајца кандидати, од кои победува повеќе гласаниот. Тој ги свикува и раководи со седниците, преку доставување од него потпишано Решение, со предлог-дневен ред до секој советник, ги потпишува сите акти на советот и ги доставува до градоначалникот за објавување. Тој треба да закаже седница и на барање на градоначалникот или на најмалку една четвртина од членовите на советот, најдоцна во рок од 15 дена, а ако тоа не го направи, советниците можат сами да свикаат седница и да си изберат претседавач за таа седница.

Слични Објави