|

Интервју со извршната директорка Душица Перишиќ – ЗЕЛС во процесот на децентрализација

Во интервјуто со извршната директорка на Заедница на единиците на локална самоуправа – ЗЕЛС Душица Перишиќ разговараме за процесот на децентрализација во Македонија. Се осврнуваме на прашања кои не тиштат нас граѓаните во врска со општините. Со што се соочува ЗЕЛС во процесот на децентрализација? Како и до каде е процесот на децентрализација? Колку промената на локалните гарнитури на изборите влијае врз успорување на процесот на децентрализација? Како може да се регулира, односно ублажи распределбата на средствата кај општините? На што се жалат најмногу градоначалниците? Зошто се формираат толку многу тела?

Децентрализација и со што се соочува ЗЕЛС во процесот на децентрализација. Во Македонија, децентрализацијата е најголемата промена во системот на власта во последните децении. Целта на децентрализацијата е да се подобрат услугите за граѓаните, а од ЗЕЛС и општините се очекуваат да играат важна улога во овој процес. Процесот на децентрализација е долг и комплексен процес и се очекува да се продолжи во блиска иднина. Насоките на децентрализацијата се јасно поставени, но има предизвици во воведувањето на овој процес. Некои од предизвиците со кои се соочуваат ЗЕЛС во процесот на децентрализација вклучуваат распределба на средствата, промена на локалните гарнитури на изборите и учество на општините во изработката на големи проекти. Секој градоначалник вложува во општината за да донесе колку може повеќе средства, да ги ангажира ресурсите и да имаме ефикасни општини. Затоа, давањето на повеќе пари на општините и контролата на централната власт може да помогне во ублажување на распределбата на средствата кај општините. Но, градоначалниците се жалат најмногу за превисоките сметки и енергетската криза, превисоки сметки за училиштата и градинките. Затоа, доколку се дадат повеќе средства на општините, централната власт треба да ги контролира и да санкционира било какви злоупотреби или неправилности.

Слични Објави