| |

Интервју со градоначалникот на општина Могила – Драганчо Саботковски

Мала општина која постојано изнајдува начини како да се справи со секојдневните предизвици и да најде начин како да ги реши проблемите со централната власт кои се поврзани со  долгите процедури и исчекувања на одобренија за спроведување на основни проекти.

Општина која ги повикува  и вклучува граѓаните заедно со месните заедници во подготовка на буџетот, во изработка на проекти за подобрување на општината.

Рурална општина  што максимално ги искористстува природните ресурси, за да ги задржи младите да продолжат со земјоделското производсво, во таа насока градоначалникот и општината заедно со невладини организации, институции, агенции организираат едукативни средби околу повиците од ИПАРД и други донатори со цел поголеми изнаоѓање на иновативни решенија за земјоделското производство.

Како функционираа оваа општина, погледнете во  интервјуто со градоначалникот

Градоначалникот е оптимист, иако „едното – две треба да го стори“, со малите пари да се грижи за многу нешта. Има проблеми, но треба да се гледа нанапред. Така младиот градоначалник на Могила размислува, надевајќи се дека Могила има потенцијал.

Слични Објави