| |

Интервју со Бранко Нешкоски

Во интервју со Бранко Нешкоски – раководител на сектор за урбанизам, комунални дејности и животна средина, разговараме за теми кои многу често ни се чинат познати, но и најмалата дебата покажува слабо познавање на комплексната тема „општината и урбанизмот“. Комплексната тема задира во сите општествени дејности и структури, па само најискусните можат да ги објаснат тие врски и феномени на јавноста, а сепак, да бидат разбирливи.

Целиот систем на просторно и урбано планирање, во деловите, кои ги занимаат граѓаните, се загатнати во овој разговор, кој има амбиција да го претстави тој систем во јавноста и неговата врска со едукацијата на стручњаците и нивната посветеност и љубов кон работата.

Погледнете го првиот дел од интервјуто со Бранко Нешкоски.

Слични Објави