| |

Интервју со Бранко Нешкоски – втор дел

Во вториот дел од интервјуто со Бранко Нешкоски – раководител на сектор за урбанизам, комунални дејности и животна средина, разговараме за прашања и поими со кои се соочуваме секојдневно, кои многу често може да ни се нејасни и збунувачки.

Се среќаваме со кратенките ГУП, ДУП. Што е тоа урбанистички план? Која е врската со генералниот план? Што содржи еден просторен план? Какви наменски зони има во еден град?Ќе слушнете за поделбата по квартови, блокови, па и за маркицата (максималната површина за градба) односно кои се површините за граба на вашиот дом…. Кој одлучува што ќе се урбанизира, законски процедури…

За сето ова погледнете во вториот дел од интервјуто со Бранко Нешкоски.

Слични Објави