| |

Интервју со Бранко Нешкоски – директор на ЈП за ПУП – Прилеп

Во интервјуто се откриваат предизвиците со кои се соочува Јавното Претпријатие за Просторни и Урбанистички Планови и се дискутира околу проектните решенија за разубавување на Прилеп.

Слични Објави