|

Интервју со Ардита Демa Мехмети – ЗЕЛС

Локалниот економски развој – ЛЕР е една од најзначајните обврски на секоја општина, во тие рамки е и гласот на граѓаните. Колку е демократски настроена општината и колку има чувство и осет за потребите на граѓаните. Форумите на заедниците како еден од моделите на слушање на гласот на народот односно начинот на кој се трошат народните пари и натаму функционира. Но, кој се ефектите и ако функционираат општините во Македонија, која е контролата и начинот на кој што ги организира, поддржува и помага заедниците на единици на локална самоуправа ЗЕЛС.
Во продолжение може да го проследите разговорот со Ардита Дема Мехмети заменик извршен директор на ЗЕЛС.

Кога се зборува за ЛЕР прво треба општините да се спремни со нивни стратегии за локален економски развој, акциони планови и други стратешки документи кои се вклучени во стратегијата за ЛЕР. ЗЕЛС дава поддршка на општините за градење на капацитет за да ги изготват тие стратешки планови за да ги остварат целите кои ги имаат зацртано меѓу кои поддршка на мали и средни претпријатија, поддршка на НВО, бизнис секторот.

Една од поддршките кои ЗЕЛС ги дава на општините е бизнис пријателска општина Friendly certification, кој го стекнуваат општините. Тоа е регионална програма на кој општините аплицираат и треба да исполнат десет критериуми за да бидат членки. 

Согласно закон треба да се консултираат граѓаните за донесување на одлуки во општината… Сертифицирање на форумски модератори, давање поддршка и обука на тие форумски модератори кој вкупно се дваесет и шест нови, кои што може да ги користат и да одговорат на потребите на општината.

Граѓаните гласаат, а оние проекти кои што ќе добијат најмногу гласови ќе можат да се реализираат.

Кои се други обврски на општината и на кој начин таа може да го поттикне локалниот економски развој, да го развие туризмот, да ги поттикне малите бизниси и претприемништвото?

Слични Објави

One Comment

Comments are closed.