ЕКОНОМИЈА: ЛЕЧИ ГО ЗДРАВОТО, БОЛНОТО Е ДОБРО

Ако е до „макроекономската стабилност“ – ништо не мораме да лечиме. Ама таква комоција, со вакви показатели, не е препорачлива. Фискалниот дефицит (монетарен фонд) е 2,7 % од БДП, како и во последниве три години, а и јавниот долг остана непроменет во тие три години (2016-2018), односно остана на ниво од 48,7 % од БДП. Нивото на вработеноста (на крајот од 2018) е 45,9 % и тоа е зголемување од 1,6 % (во споредба со 2017). Сега мерат 19,4 % невработени (податок за крајот од 2018 година).

Прочитајте го целиот напис на следниот линк.

Слични Објави

Напишете коментар