|

Дојден е моментот институциите да подадат рака кон ѓраѓаните и да бидат мотивирачки фактор

Невладините организации, посебно покапацитативните сите недостатоци ги гледаат како можности за подобрување иако и тие знаат дека само институциите можат да постигнат поопипливи и повилдливи резултати.

„Ако ги гледаме искуствата од странсво и нивната соработка помеѓу сите чинители, можеме да ги видеме добрите примери и доколку ги употеребиме истите ќе дадат големи резултати и во Пелагонискиот регион. Останува институциите да ги мотивираат граѓаните да го дадат максумумот во секоја сфера зато што на крајот останува институциите да бидат празни згради, за жал тоа ни се случува во Пелагонискиот регион.

Тука би би ја споменала и пасивноста на младите, не само што не сакаат да учествуваат туки и заради неинформираност. Граѓаните и младите се лутат и бараат одговорност од општините за нешта кои не се во нивна надлежност, а сето тоа е поради неинформираност.

Општините мора да се потрудат на појасен начин да ги информираат граѓаните. Сеуште не сме подготвени во Пелагонискиот регион да го тргнеме човечкиот фактор и да зборуваме за дигитализирани услуги.

Само заедно можеме да направиме промени, да се фатиме за работа.“  Ова е само дел од говорот од Емила Ѓероска од Пролокал повеќе погледнете во видеото  

Слични Објави