|

До каде е процесот на децентрализација?

До каде е процесот на децентрализација?

Што до сега е направено во изминативе 20 години, и како напредуваат општините на патот до конечна децентрализација.

Извршната директорка Душица Перишиќ, од Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС), одговара на ова прашање.

Слични Објави