Александар Николов: Ветинг и за политичари

„Ако се прави ветинг на судии (изјава на албанскиот претседател), треба ветинг и на политичари. За ветингот треба да се видат искуства од странство, но и наши искуства. Таков ветинг имавме деведесеттите (генералниот реизбор на судии), но дали резултатите беа добри?
Кој е системот на следење на успехот на плановите и стратегиите? И во стртегијата за реформа на Јавната администрација и во таа за судството, тој сегмент за следење на успехот е доста оскуден. Тоа создава ризик да донесе и пропусти и грешки.
Така се вели дека 85% од претходната стратегија била спроведена. Како се дошло до тој процент – одговор нема. Целите не се остварени ни во една од нив, а остварувања во проценти колку сакаш. Тоа е паушално мерење на успехот на реформите.
Проблематично е што е премиерот на чело на тие совети, а треба да се мери успех.
Треба нови начини на мерење на успешноста на реформите и квантитативно и квалитативно (како што е задоволството на корисниците од услугите на јавната администрација). Има модели од странство за квалитетот на судските одлуки.“ – кажува Александар Николов, на експертскиот панел „Судбината на реформите во време на политичка криза“ во организација на АГТИС, дел од проектот „Детски болести на демократијата“.

Повеќе на видеото.

Слични Објави

Напишете коментар