Администрацијата сервис на граѓаните или сервис на политичките партии?

Дали локалната администрација стана поинаква од централната, односно дали се приближи повеќе до граѓаните?

„Ние имаме добро уредени закони и за јавни службеници и закон за локална самоуправа, но како тие функционираат во пракса“…

(извадок од интервјуто со проф. др. Борче Давитковски погледнете во видеото

Слични Објави