3 мај Светски ден на слободата на медиумите

Светскиот ден на слободата на медиумите се одбележува секоја година на 3 мај. Одлуката за прославување на Светскиот ден на слободата на медиумите беше донесена на Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година со цел да се подигне свеста за важноста на слободата на медиумите и да се потсетат владите на земјите дека нивна должност е да го почитуваат и поддржат правото на слобода на изразување гарантирано со член 19 од Универзалната декларација за човекови права.

Слични Објави