20. Мај – Светскиот ден на Пчелата

За да се подигне свеста за важноста на опрашувачите, заканите со кои се соочуваат и нивниот придонес за одржливиот развој, ООН го одреди 20. Мај како Светски ден на пчелите.

Пчелите, како и другите опрашувачи како што се пеперутките, колибри птиците и лилјаците, се една од најважноте алки за нормално функционирање на еко-системот. Затоа сите мораме да придонесеме за нивно зачувување и правење услови за нормално да можат да се развиваат.

Слични Објави