|

17 Април ЗОО-Антрополошки ден на Прилепчани

Откако Организацијата на обединети нации го прогласи 17 Април за светски ден на МЛАДИТЕ МАЈМУНИ, а Соединетите американски држави за национален ден на БАНАНАТА, советот на оштина Прилеп едногласно го изгласа за ЗОО-АНТРОПОЛОШКИ ДЕН НА ПРИЛЕПЧАНИ!

За арно, за убо и за многу години!

Хуморот е лек за душа 😉

Слични Објави